Bartłomiej Chmielowiec – patron honorowy akcji – zaprasza wszystkich chętnych do wsparcia kampanii społecznej Zaczytani, której już czwarta edycja ma miejsce w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

Od 23 kwietnia w siedzibie Biura przy ulicy Młynarskiej 46 wszyscy chętni mogą pozostawiać książki przeznaczone dla małych i dużych pacjentów szpitali, hospicjów, a także dla podopiecznych domów dziecka. Akcja trwa do 20 maja br.

Książki można pozostawić w specjalnie oznakowanym kartonie, który znajduje się w holu głównym Biura Rzecznika Praw Pacjenta (w godzinach pracy urzędu). Zebrane książki zostaną przekazane do placówek medycznych w całej Polsce.

Więcej informacji na zaczytani.org/

Źródło: Biuro RPP