Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Jedną z pięciu części planu jest "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że budżet dotacyjny KPO na tę część to 18,3 mld zł, a pożyczkowy - 1,23 mld zł.

Za realizację „Efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia” odpowiedzialne są Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Wybrane reformy i inwestycje

W ramach KPO planowane są zarówno zmiany w funkcjonowaniu szpitali, jak i usprawnienie funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. Reformy mają umożliwić uruchomienie inwestycji na kwotę 9,5 mld zł wspierających infrastrukturę podmiotów ochrony zdrowia. Dzięki tym środkom możliwe będzie przeprowadzenie przebudowy, rozbudowy i modernizacji m.in. szpitali, czy uzdrowisk. Trafi tam również nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna, które pozwolą na poprawę jakości leczenia pacjentów.

4,5 mld zł zostanie przeznaczony m.in. na cyfryzację dokumentacji medycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych.

MFiPR zwraca uwagę, że infrastruktura ochrony zdrowia staje się bezużyteczna bez odpowiednio wykwalifikowanej kadry medycznej. W celu zwiększenia liczby pracowników ochrony zdrowia reforma zawarta w KPO zakłada wprowadzenie systemu zachęt dla studentów kierunków medycznych m.in. lekarskiego, ratownictwa medycznego, pielęgniarskiego, czy fizjoterapii.

„Nie można zapominać, że do nauki niezbędne jest zapewnienie odpowiednich warunków. W tym celu zmodernizujemy obiekty dydaktyczne, np. poprzez tworzenie centrów symulacji medycznej, ale też poprawę infrastruktury bibliotek, czy domów studenckich. Na ten cel przeznaczymy aż 3,2 mld zł” - informuje resort funduszy.

Główne efekty inwestycji:

  • nowy sprzęt dla 300 szpitali,
  • w 280 szpitalach wykonane zostaną prace polegające na poprawie stanu ich infrastruktury,
  • remont, modernizacja lub doposażenie w 212 obiektach dydaktycznych z zakresu nauk medycznych,
  • finansowe wsparcie dla 80 projektów badawczych,
  • wsparcie finansowe lub mentorskie dla 25,4 tys. studentów z zakresu nauk medycznych.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej