Pielęgniarka Hanna Chrzanowska została w niedzielę beatyfikowana podczas mszy św. w bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

W uroczystościach uczestniczyło około dwóch tysięcy wiernych. Wśród nich obecni byli biskupi, kapłani, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, krewni Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki, położne, lekarze oraz osoby chore i niepełnosprawne wraz z opiekunami.

Hanna Chrzanowska urodziła się 7 X 1902 r. w Warszawie, w rodzinie zasłużonej dla polskiej nauki, kultury oraz pielęgniarstwa. Po przeprowadzce do Krakowa, uczęszczała do Gimnazjum Sióstr Urszulanek. Po maturze odbyła krótki kurs pielęgniarski, aby nieść pomoc ofiarom wojny polsko - bolszewickiej.

W grudniu 1920 r. rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na wieść o powstaniu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa przerwała studia i wstąpiła do nowo otwartej szkoły, aby całkowicie poświęcić się pielęgniarstwu.

Hanna Chrzanowska pracowała w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarsko – Położniczej jako kierowniczka działu pielęgniarstwa społecznego. Przez wiele lat wykładała metodykę pielęgniarstwa otwartego w Szkole Instruktorek Pielęgniarstwa w Warszawie.

Pełniła również funkcję dyrektorki Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie oraz brała czynny udział w pracach Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Opracowała, cieszący się wielkim uznaniem, podręcznik – „Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej” oraz publikowała fachowe artykuły na łamach czasopism pielęgniarskich.

Chrzanowska była prekursorką domowej opieki na chorymi. Zorganizowała opartą o struktury kościelne i niezależną od niewydolnej państwowej służby zdrowia, fachową pomoc pielęgniarską. Z tą myślą zwróciła się do ks. Karola Wojtyły, późniejszego biskupa krakowskiego, znajdując u niego pełne zrozumienie dla swoich planów. Przy moralnym i materialnym wsparciu ze strony władz kościelnych, organizowała placówki pielęgniarstwa parafialnego w Krakowie i całej archidiecezji. Obdarzona charyzmatyczną osobowością skupiała wokół tego dzieła szerokie grono współpracowników i wolontariuszy.


Źródło: Archidiecezja Krakowska