Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie nie zwalnia tempa rozwoju, a wręcz przeciwnie w najbliższych sześciu latach na inwestycje przeznaczy kolejne 482 mln zł - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

- Jeszcze kilka lat temu to był najbardziej zadłużony szpital w Polsce. Dzięki jego oddłużeniu i przekształceniu w spółkę dynamicznie się rozwija i realizuje wielkie inwestycje. A wszystko to dla poprawy jakości leczenia pacjentów – mówi marszałek województwa Elżbieta Anna Polak.

Ostatnie pięć lat Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. to czas rozbudowy lecznicy, wymiana sprzętu i wprowadzenie niedostępnych do tej pory dla Lubuszan procedur medycznych, które pozwalają skuteczniej dbać o ochronę zdrowia i życia pacjentów. Pandemia nie spowolniła planów. Zarząd szpitala na lata 2021 – 2026 planuje kolejne inwestycje, który wartość to blisko pół miliarda złotych.

Budowa goniła budowę, choć praca szpitala podporządkowana była walce z SARS-CoV-2

Dwie największe i najdroższe inwestycje ostatnich miesięcy to Ośrodek Radioterapii oraz pawilon Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kliniki Hematologii i Banku Komórek Macierzystych. Budowa kosztowała 113,5 mln złotych (odpowiednio 69,5 i 44 mln złotych).

Ośrodek radioterapii służy pacjentom od mają 2019 r.

W maju tego roku pierwszych chorych przyjął nowy OIOM.

Na liście kluczowych projektów były też: otwarty w maju (zbudowany w zaledwie 10 miesięcy kosztem 5,2 mln zł) Pododdział Dziennej Chemioterapii, poczekalnia dla Izby Przyjęć (1 mln 750 tys. zł) i Pracownia Żywienia Pozajelitowego za 764 tys. zł.

W minionym roku przebudowano byłą szpitalną pralnię. W części powstała nowa siedziba Szkoły Rodzenia i centrum logistyki, zaś do drugiej przeniesiono dział rehabilitacji; inwestycja kosztowała 2,5 mln zł.

Przebudowano Szpitalny Oddział Ratunkowy. Dodatkowe „metry kwadratowe” i wyposażenie SOR-u w sprzęt kosztowało 6,9 mln zł.

Ponad 1,5 mln zł kosztowała instalacja tlenowa, która – w dobie pandemii – uniezależniła lecznicę od tlenu z butli. Na liście zrealizowanych inwestycji są też m.in. wewnętrzna instalacja ze skroplonym tlenem medycznym i próżnią wraz z fundamentami pod zbiorniki tlenowe, magistrale tlenowe i 14 nowoczesnych aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenem ze zintegrowanym nawilżaczem.

Zaawansowane są prace związane z zakupem i instalacją silnika gazowego z generatorem prądu, który już pod koniec tego roku zastąpi wyeksploatowany park maszyn szpitalnej kotłowni.

Nowy sprzęt za niemal 90 milionów, który mają nieliczni

Nowy sprzęt medyczny kupiony w latach 2016-2020 kosztował niemal 90 mln zł. Listę otwiera urządzenie PET/CT do pozytonowej tomografii emisyjna, czyli nieinwazyjnego badania obrazowego, które wykorzystuje się w medycynie nuklearnej. Przygotowanie pomieszczeń pod to urządzenie kosztowało prawie 8 mln zł, a urządzenie PET/CT - 5,7 mln zł.

Wyposażenie medyczne Ośrodka Radioterapii kosztowało prawie 27 mln zł. Najwięcej - dwa akceleratory liniowe po 9,7 mln zł każdy, tomograf komputerowy z opcją wirtualnej symulacji do planowania radioterapii (3,1 mln zł) czy superłuk (HyperArc), którego działanie polega na podaniu dużej dawki promieniowania niemal bezpośrednio w obszar guza.

Od września u.br. szpital posiada generator galowo/germanowy (Ge/Ga). Takie urządzenie ma zaledwie 6 lecznic w kraju, a kosztowało 507 tys. zł.

Nowy sprzęt został kupiony na oddział okulistyczny. Lekarze już korzystają z lasera do selektywnej traubekuloplastyki (SLT) i nowoczesnego aparatu OCT. Oba urządzenia kosztowały w sumie niespełna pół miliona złotych.

Automatyczna linia diagnostyczna Aptio uruchomiona została w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej (jeszcze w 2017 r., ale już podczas kadencji obecnego zarządu). Dzięki inwestycji wartej prawie 7 mln zł można pobierać mniejsze próbki, skrócić czas oczekiwania na wyniki, a jednocześnie usprawnić pracę analityków medycznych.

Aparaty ELITe InGenius do testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2, kupione w 2020 r. dla Pracowni Biologii Molekularnej w Zakładzie Mikrobiologii, kosztowały 320 tys. zł. ECMO do pozaustrojowego natlenienia krwi - prawie 420 tys. zł. W pierwszym roku pandemii szpital kupił też angiograf; 2,5 mln zł na urządzenie przekazał prezydent i Rada Miasta Gorzowa. Władze Gorzowa wsparły też lecznicę pół milionem złotych na ambulans. Karetka - obok standardowego wyposażenia (nosze, respirator i lifepack) - ma zainstalowany zestaw do dezynfekcji i jest przeznaczona do transportu zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Jeden z droższych zakupów ostatnich miesięcy to robot chirurgiczny da Vinci, który kosztował prawie 12 mln zł. Takim sprzętem dysponuje zaledwie 14 placówek medycznych w kraju.

Kolejne inwestycje prawie za pół miliarda

- Bezpieczeństwo i dobre warunki pobytu pacjentów w szpitalu to jedne z ważniejszych celów, jakie stawiamy sobie na najbliższe lata - mówi Jerzy Ostrouch, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W ciągu najbliższych 6 lat ma zostać rozwinięta baza wspomagająca leczenie chorób układu krążenia oraz opiekę geriatryczną i rehabilitację. Wszystkie inwestycje mają kosztować łącznie 482 mln zł!

210 mln zł przeznaczy się na termomodernizację budynków szpitalnych przy ul. Dekerta. W ramach tego projektu zmieni się układ głównego, ponad 30-letniego pawilonu; remont umożliwi urządzenie centrum poradni ambulatoryjnych i nowoczesnego centrum diagnostyki . Zmieni się wygląd, warunki i funkcja najstarszych części szpitalnego kompleksu przy ul. Dekerta.

80 mln zł lecznica planuje wydać na wymianę zużytej i przestarzałej aparatury medycznej.

37 mln zł będzie kosztowało urządzenie Centrum Opieki nad Dzieckiem, na które złożą się: Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci, Oddział Chirurgii Dziecięcej i Oddział Dziecięcy. Znajdzie się on w części szpitala, w której teraz sąsiadują z sobą: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Dziecięcy, Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej, Ambulatorium Chirurgiczne dla Dzieci i Poradnia Urologii Dziecięcej.

Zarząd szpitala zakłada wydać 30 mln zł w unowocześnienie sześciu sal operacyjnych na bloku operacyjnym i utworzenie - z myślą o rozwoju chirurgii robotycznej - dwóch sal hybrydowych. Podobna kwota ma zostać przeznaczona na poprawę infrastruktury energetycznej, ciepłowniczej, przeciwpożarowej i gospodarkę odpadami. Dodatkowe 5 mln zł ma być zainwestowane w bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Zakładzie Leczniczym przy ul. Walczaka.

Kolejne 20 mln zł to koszt utworzenia nowoczesnego centrum diagnostyki molekularnej, patomorfologicznej i laboratoryjnej. W skład centrum wejdzie Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracownia Mikrobiologii (teraz znajdująca się w kompleksie przy ul. Walczaka). Inwestycja ma być gotowa już za 18 miesięcy. Budowa nowej Stacji Dializ z 36 stanowiskami do dializoterapii pochłonie 17 mln zł; stacja ma powstać w pobliżu wybudowanego właśnie Pododdziału Dziennej Chemioterapii.

Kosztem 8 mln zł utworzone zostanie Centrum Opieki Okulistycznej, które zajmie się diagnozowaniem i leczeniem (także operacyjnym).

W kompleksie szpitalnym przy ul. Walczaka (za 15 mln zł) ma zostać urządzone Centrum Zdrowia Psychicznego, które obecnie działa w ramach ogólnopolskiego pilotażu. Zarząd planuje przekształcić ją w zakłada wydać stałą i rozszerzyć jej działalność.

W szpitalu ma powstać Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, m.in. z oddziałem psychiatrycznym i dziennym. Koszt jego przygotowania jest szacowany na 12 mln złotych.

Około 10 mln zł planuje się przeznaczyć na powołanie Centrum Geriatrii (przy ul. Walczaka), które będzie zapewniało diagnostykę demencji, oddział i poradnię geriatryczną, rehabilitację i inne formy opieki dziennej oraz środowiskowej.

Szpital stawia na rozwój telemedycyny. Przy ul. Walczaka ma powstać Centrum Telemedycyny zapewniające zdalną opiekę medyczną, pozwalającą na stałe monitorowanie stanu zdrowia i wykonywanie poza szpitalem badań kontrolnych i profilaktycznych. Ma to umożliwić objęcie opieką większej grupy pacjentów niż obecnie.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego