Dwie pomorskie uczelnie: Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny podpisały list intencyjny o współpracy naukowej i konsolidacji działań. „Uczelnie zamierzają podjąć działania zmierzające w przyszłości do konsolidacji lub federacji uczelni” – poinformowano.

Uniwersytet Gdański (UG) i Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) poinformowały w środę (20 grudnia), że „podpisały list intencyjny w zakresie współpracy naukowej i konsolidacji działań, zmierzających do federacji lub pełnej integracji”. List podpisali rektorzy obu uczelni: prof. Jerzy Gwizdała - rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Marcin Gruchała - rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Poinformowano, że współpraca będzie obejmowała przedsięwzięcia naukowe i dydaktyczne, np. tworzenie nowych jednostek naukowo-dydaktycznych oraz działania w zakresie transferu wyników naukowych do gospodarki. „Uczelnie zamierzają podjąć wspólne działania zmierzające do ściślejszej współpracy, a w przyszłości konsolidacji lub federacji uczelni” – czytamy w komunikacie UG. Plan działania przygotowuje powołany do tego celu specjalny zespół, na którego czele stanął Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, prof. Igor Konieczny.

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Marcin Gruchała tłumaczy PAP, że „GUMed i UG realizują wspólnie wiele projektów i wzajemnie dobrze się uzupełniają”. Ocenił, że „integracja uczelni może być korzystna dla obu stron, gdyż pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego i zaplecza badawczego UG i GUMed”.

Rektor GUMed zaznaczył, że „pozwoli to zbudować na Pomorzu silny ośrodek naukowo-badawczy, który z powodzeniem będzie mógł konkurować z czołowymi jednostkami w Polsce, m.in. z Krakowa czy Warszawy”. Prof. Gruchała uważa, że dzięki temu uczelnie „staną się bardziej atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych studentów i naukowców oraz przedstawicieli biznesu”.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała zwrócił uwagę, że dotychczasową, wieloletnią już współpracę uczelnie „chcą poszerzyć, wypracować wspólne, bardziej szczegółowe rozwiązania w zakresie naukowym, dydaktycznym oraz transferu technologii do gospodarki”. „W przyszłości, jeśli okaże się to korzystne dla obu naszych uczelni, będzie mogła powstać federacja uczelni” - dodał. Zaznaczył, że podpisany list intencyjny jest także odpowiedzią na projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którym naukową i dydaktyczną siłę zyskują interdyscyplinarne federacje uczelni i jednostek naukowo-badawczych.

Do tej pory uczelnie realizowały już wspólne projekty i przedsięwzięcia naukowe, a przede wszystkim wspólny Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, jeden z najlepszych biotechnologicznych wydziałów w Polsce. W ostatniej ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział otrzymał on najwyższą kategorię A+ oraz wyróżniającą ocenę jakości kształcenia, nadawaną najwybitniejszym jednostkom w kraju przez Polską Komisję Akredytacyjną. MNiSW przyznało biotechnologii tytuł Najlepszego Kierunku Studiów.

Znakomite wyniki naukowe i dydaktyczne wydziału pozwoliły także na uzyskanie europejskich funduszy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę siedziby Instytutu Biotechnologii UG. Na terenie Bałtyckiego Kampusu UG powstał jeden z najnowocześniejszych gmachów naukowo-dydaktycznych w Polsce ze specjalistycznymi pracowniami, laboratoriami i salami dydaktycznymi. (PAP)


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Bożena Leszczyńska