Klinika Neurologii Dorosłych i Zakład Radiologii UCK rozpoczęły leczenie udarów niedokrwiennych mózgu metodą trombektomii mechanicznej w 2015 roku, jako jeden z pierwszych ośrodków w kraju. Do tej pory, mimo braku refundacji przez Pomorski Wojewódzki Oddział NFZ, w ośrodku przeprowadzono już 50 zabiegów trombektomii mechanicznej, w tym u pacjentów skierowanych przez inne oddziały udarowe Pomorza.

– Szansa na uzyskanie samodzielności w grupie pacjentów z tak rozległymi udarami mózgu leczonych w naszej klinice wynosi w tej chwili ponad 60% – mówi prof. Bartosz Karaszewski, ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych UCK.

UCK jest jedynym centrum w Polsce północnej zapewniającym dostęp do trombektomii mechanicznej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Koordynatorem systemu leczenia udarów mózgu w ośrodku jest prof. Bartosz Karaszewski, ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych UCK. Część zabiegowa realizowana jest w pracowni naczyniowej Zakładu Radiologii UCK, którym kieruje dr hab. Edyta Szurowska, prof. nadzw., prorektor ds. klinicznych GUMed. Zespół lekarzy wykonujących trombektomię mechaniczną liczy w tej chwili 4 osoby.


Źródło: Gdański Uniwersytet Medyczny