Obecnie nadrzędne jest sprawienie, by różne źródła finansowania ochrony zdrowia były wydatkowane w sposób efektywny i odpowiadający na potrzeby społeczne - zgodzili się uczestnicy panelu „Źródła i sposoby finansowania ochrony zdrowia”, który odbył się podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Partnerem panelu był BFF Banking Group.

- Nasze główne zadanie to spowodowanie, by różne strumienie finansowania ochrony zdrowia były wydatkowane w odpowiedni sposób oraz zbudowanie instrumentarium, które pozwoli mierzyć skuteczność wydawania tych środków – powiedział uczestniczący w panelu Minister Zdrowia Andrzej Niedzielski.

Zgodził się z nim Radosław Moks, członek zarządu BFF Banking Group w Polsce, który powiedział, że dzisiaj i w perspektywie kilku lat dużo ważniejszy jest sposób wydatkowania pieniędzy w ochronie niż koncentracja na zwiększeniu finansowania.

- Jako bank specjalistyczny, finansujący sektor publiczny w wielu krajach UE, zastanawialiśmy się, co od strony analitycznej można zrobić lepiej. Struktura wydatków to jest ten element, który w długiej perspektywie może pomóc lepiej wydawać środki finansowe - zaznaczył Moks. - Dzisiaj blisko 50 proc. środków jest wydawanych na szpitalnictwo zamknięte. W tym ok. 40 proc. są to świadczenia zachowawcze, które mogłyby być transferowane do lecznictwa ambulatoryjnego czy opieki jednego dnia - wskazał przedstawiciel BFF.

- Zwiększenie roli POZ i ambulatoriów jest w mojej ocenie najsilniejszym elementem, który jest w stanie zahamować udział prywatnych środków w leczeniu Polaków - uzupełnił Radosław Moks.

Panel poprzedziła przedpremierowa prezentacja raportu „Budowanie przyszłości europejskich systemów opieki zdrowotnej - kompleksowa analiza doświadczeń 9 krajów UE w stawianiu czoła wyzwaniom pandemii Covid-19 i zarządzaniu nimi” prof. Vincenzo Atelli, dyrektora naukowego w Fundacji Farmafactoring.

- Niestety, magiczna pigułka nie istnieje, podobnie jak doskonały system opieki zdrowotnej, z którego można uczyć się możliwych rozwiązań! Głównym celem jest zatem uczynienie systemu tak sprawiedliwym, jak to tylko możliwe - powiedział prof. Atella.

Jak zauważył, wszystkie istniejące systemy ochrony zdrowia są wynikiem długich procesów, często kształtowanych przez czynniki społeczno-kulturowe, których nie da się po prostu wymazać poprzez prawo. - Jako takie mają tendencję do opierania się zmianom - stwierdził prof. Atella.

Jak możemy zagwarantować, że te zmiany przełożą się na realne korzyści dla pacjentów? - zadał pytanie ekspert. Według niego nie istnieje gwarancja, że pieniądze przełożą się na realne korzyści dla pacjentów, o ile nie zostanie wdrożony system wskaźników wyników zdrowotnych i ciągłego monitoringu.

- Tylko w ten sposób można zagwarantować „pieniądze za wartość”! - podkreślił prof. Atella.

Zdaniem ministra Niedzielskiego są trzy filary dobrego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Pierwszy to zadeklarowanie pewnego poziomu nakładów na ochronę zdrowia, który będzie się systematycznie zwiększał.

- Mamy zaprojektowaną ścieżkę wzrostu. Teraz zgodnie z deklaracją zawartą w Polskim Ładzie to jest 7 proc. PKB w roku 2027. To jest oczywiście pewne minimum, które corocznie może być przekraczane - mówił minister zdrowia.

Drugi element to dywersyfikacja systemy finasowania. Taki system byłby oparty na płaconej solidarnie składce zdrowotnej oraz na opłatach prozdrowotnych, takich jak opłata cukrowa.

Trzeci filar to monitorowanie efektywności wydawanych środków finansowych.

- Nie możemy sobie pozwolić na żadne marnotrawstwo w dziedzinie systemu opieki zdrowotnej. Chodzi o to, aby bardzo dokładnie mierzyć, jakie efekty płyną ze środków, które są przekazywane i rosnące - wskazał Niedzielski.

Źródło: PAP MediaRoom
Fot. PAP/T. Klepczyński