Rzecznik Praw Pacjenta zorganizował konkurs „Medyk na Medal”, którego celem jest docenienie wyjątkowych postaw pracowników medycznych, wykazujących się szczególną empatią, wrażliwością i życzliwością w czasie pandemii.

Konkurs, objęty honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, to także okazja do podziękowania tym, którzy na co dzień ratują nasze życie i zdrowie.

Projekt zakładał wyłonienie po 3 laureatów w 2 kategoriach: Lekarz na Medal oraz Pielęgniarka/Pielęgniarz na Medal. Zgłoszenia pochodziły bezpośrednio od pacjentów i związane były z konkretnymi sytuacjami, wskazującymi na przymioty kandydatów i kryteria oceny, jakimi było bezpieczeństwo, komunikacja i oddanie pacjentom.

W dniu 16 listopada 2021 r. zebrała się Kapituła konkursu, składająca się z 8 osób: Rzecznika Praw Pacjenta, dwóch osób z Biura Rzecznika Praw Pacjenta (Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji - Pani Marzanna Bieńkowska i Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego - Elżbieta Bartosiewicz), Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Pani Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej - Prof. Andrzej Matyja oraz trzech przedstawicieli Rady Organizacji Pacjentów (Pani Iwona Czabak - Prezes Stowarzyszenia „Marfan Polska”, Pan Stanisław Maćkowiak - Prezes „Federacji Pacjentów Polskich” i Pan Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia „Manko”).

Kapituła konkursu wyłoniła 6 Laureatów w 2 kategoriach.

W kategorii „Lekarz na Medal” laureatami zostali:

  • Pani dr Agnieszka Gazda (reumatolog dziecięcy) - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,
  • Pani dr Justyna Plecke-Wenta (internista) - COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku,
  • Pan dr Wojciech Kwak (otolaryngolog) - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej;

W kategorii „Pielęgniarka/Pielęgniarz na Medal” laureatami zostali:

  • Pani Regina Wiench (oddział zakaźny) - Szpital Wojewódzki w Opolu,
  • Pani Wioletta Zych (oddział psychiatryczny w ZOL) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy,
  • Pan Piotr Chudy (Zespół Ratownictwa Medycznego) Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.;

20 grudnia 2021 r. odbyła się uroczystość ogłoszenia laureatów konkursu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną z laureatami oraz zaproszonymi gośćmi spotkano się on-line, a nagrody i dyplomy zostaną im przesłane.

„Jest mi niezmiernie miło spotkać się dziś z Państwem i poznać osoby o tak wyjątkowych postawach. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Jednocześnie proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje. Nagroda, którą Państwo dziś otrzymujecie nie jest tak naprawdę nagrodą ode mnie, czy Kapituły konkursu. To jest nagroda od pacjentów. To oni wskazali na państwa wyjątkowe, godne naśladowania postawy” - podkreślił podczas przywitania Rzecznik Praw Pacjenta - Bartłomiej Chmielowiec.

Podczas spotkania wypowiadali się kolejno zaproszeni goście: Pani Zofia Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Pan Prof. Andrzej Matyja - Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Pani Iwona Czabak - Prezes Stowarzyszenia Marfan Polska. Każdy z nich pogratulował laureatom podkreślając jak ogromne znaczenie dla pacjentów ma życzliwa i empatyczna postawa pracownika medycznego.

W czasie spotkania wypowiadali się też laureaci konkursu, którzy opowiadali o misji, jaka im towarzyszy w czasie wykonywania codziennych czynności. Wskazywali ile dla nich znaczy praca z pacjentem. Podkreślali, że nie potrafią jej wykonywać inaczej.

Źródło: RPP