Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski oraz wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Centrum Olimpijskim w Warszawie opowiedzieli, jakie są zalety elektronicznego skierowania oraz jak szybko i prosto można zrealizować e-skierowanie.

"Cyfryzacja ochrony zdrowia jest jednym z priorytetów rządu. E-skierowanie to kolejny dokument (po e-recepcie), w którym tradycyjna postać papierowa zostanie zmieniona na formę elektroniczną. Celem wdrożenia jest usprawnienie procesu realizacji zapisów na badania zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy" – podkreślił minister Łukasz Szumowski.

Uczestnicy konferencji – dzięki urządzeniom elektronicznym – przenieśli się do Szpitala Wolskiego w Warszawie, w którym lekarz wystawił nastoletniemu pacjentowi e-skierowanie na badanie medycyny sportowej. Proces jego wystawienia przebiegł bardzo szybko i sprawnie.

Termin wizyty został ustalony przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Gdyni. Jak powiedział dr n. med. Hubert Krysztofiak, dyrektor tej placówki: –

Specyficzna działalność i charakterystyka usług Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej wymusza dostosowanie się do potrzeb naszych podopiecznych, często przebywających na zgrupowaniach i zawodach w różnych częściach kraju i świata. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom możemy szybciej zareagować i skoordynować pomoc lekarską. E-skierowanie to niezwykłe ułatwienie dla pacjenta w kwestii organizacji cyklicznych badań w różnych placówkach i ustalenia ich terminu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy wziąć udział jako prekursorzy w tym projekcie.

Wystawienie elektronicznego skierowania oraz umówienie się na jego realizację zajęło pacjentowi ok. 3 minut.

Po co nam e-skierowanie?

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przedstawił korzyści wynikające ze stosowania elektronicznego skierowania.

– Najważniejszą zaletą jest przede wszystkim brak konieczności dostarczania tego skierowania osobiście; wystarczy rozmowa telefoniczna – podkreślał wiceminister.

Inne zalety związane ze wprowadzeniem e-skierowań to:

 • możliwość zdalnej rejestracji,
 • zredukowanie problemu nieczytelności skierowań,
 • zwiększone bezpieczeństwo,
 • eliminacja zgubienia skierowania,
 • możliwość śledzenia historii leczenia w Internetowym Koncie Pacjenta.


Jak działa e-skierowanie?

1. Lekarz wystawia i cyfrowo podpisuje e-skierowanie.
2. Pacjent otrzymuje e-skierowanie w wybranej formie, elektronicznej lub papierowej, np. e-mailem, SMS-em, w postaci wydruku informacyjnego.
3. Pacjent sam wybiera placówkę, w której dane świadczenie ma być zrealizowane, osobiście umawia się na wizytę.
4. Osoba rejestrująca e-skierowanie wprowadza do systemu przekazany 4-cyfrowy kod oraz PESEL pacjenta i zapisuje go na wizytę.
5. Pacjent zostaje umówiony na wizytę.

Pilotaż e-skierowania

16 października 2018 r. rozpoczął się pilotaż e-skierowania w wybranych podmiotach leczniczych w Warszawie, natomiast 12 grudnia tego samego roku zostało wystawione pierwsze elektroniczne skierowanie. Obecnie mamy wystawionych 30 elektronicznych skierowań.

Pilotaż e-skierowania potrwa do połowy 2019 r. Na obecnym etapie pilotażu 9 placówek może wystawiać i/lub realizować e-skierowania:

 • Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju,
 • Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej (3 lokalizacje),
 • Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie,
 • NZOZ PROMED A. Szendała, T. Zieliński (2 lokalizacje),
 • Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ w Warszawie,
 • SZPZLO Warszawa – Targówek.


Placówki biorące udział w pilotażu są oznaczone logo e-skierowania. W pierwszej kolejności zakres wdrożenia obejmie e-skierowania na usługi medycyny sportowej oraz tomografii komputerowej.

Pacjenci już wkrótce będą mogli sprawdzić, gdzie otrzymają oraz zrealizują e-skierowanie pod adresem: mapa.pacjent.gov.pl

Wykaz świadczeń realizowany w ramach e-skierowań

Od 1 kwietnia br. skierowania w postaci elektronicznej będą wystawiane na:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne – finansowane ze środków publicznych,
 • leczenie szpitalne – w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • badania: medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej (TK) – finansowane ze środków publicznych i innych,
 • badania: rezonansu magnetycznego (MR), endoskopowe przewodu pokarmowego, echokardiograficzne płodu – finansowane ze środków publicznych,
 • pozytonową tomografię emisyjną (PET) – finansowana ze środków publicznych.


Elektroniczne skierowanie będzie obowiązywać w całym kraju od 2021 r.

Zobacz prezentację na temat e-skierwania >> PDF E-skierowanie

Źródło: MZ