Zakończyła się przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego. Szpital wzbogacił się również o nową pracownię i aparat do rezonansu magnetycznego.

Realizowane w latach 2016–2017 zadanie „Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.” dofinansowano z budżetu województwa mazowieckiego kwotą ponad 8 mln zł. Remont przeszły również pomieszczenia przeznaczone na pracownię rezonansu magnetycznego, w których zamontowano nowy aparat do badań RTG. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 7,3 mln zł, z czego 1,8 mln zł pochodziło ze środków samorządu województwa mazowieckiego, a 5,4 mln zł z Ministerstwa Zdrowia.

W wyniku przeprowadzonych zmian na oddziale zwiększono liczbę łóżek z 39 do 48. Szpital kupił nowoczesne wyposażenie specjalistyczne, w tym panele nadłóżkowe, kolumnę chirurgiczną i anestezjologiczną, lampy zabiegowe do stanowisk porodowych oraz centrale intensywnego nadzoru. Kobiety, które zdecydują się na poród w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach, mają do dyspozycji cztery nowoczesne sale porodowe, w tym jedną dostosowaną do porodów w wodzie. W każdej sali do dyspozycji rodzącej jest łazienka z prysznicem, nowoczesne łóżko porodowe, które umożliwia odbycie porodu w różnych pozycjach, centralny system monitorujący dobrostan dziecka Monaco, drabinka, piłka porodowa, worek sako oraz inkubator otwarty do ewentualnego zabezpieczenia narodzonego dziecka.

Zmiany objęły także Oddział Neonatologiczny. Ze względów funkcjonalnych znalazł się on w sąsiedztwie części położniczej. Zwiększyła się liczba stanowisk noworodkowych o 7. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, w który wyposażono pododdział patologii noworodka, zwiększył się komfort leczenia wcześniaków i chorych noworodków. W oddziale wydzielony został także pokój laktacyjny dostępny przez całą dobę oraz dwa pokoje dla matki i dziecka.

Oba oddziały rozbudowano i przebudowano. Całkowita powierzchnia przebudowy to prawie 2000 m2. Roboty remontowo-budowlane objęły wykończenia, wyposażenie budowlano-instalacyjne, sanitarne, elektryczne, wentylację mechaniczną i klimatyzację. Ponadto oddziały zyskały ekonomiczne i energooszczędne urządzenia i systemy instalacyjne. W ramach zadania sfinansowano koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.

W zaadaptowanych i umeblowanych pomieszczeniach pracowni rezonansu magnetycznego zamontowano nowy aparat do badań. – Nowoczesne 3-teslowe urządzenie ma system umożliwiający dokładną ocenę nawet niewielkich zmian chorobowych i uzyskanie obrazów w wysokiej jakości. Pozwala wykonać badania, które dotychczas nie były realizowane w szpitalnej pracowni MRI, m.in. gruczołu krokowego, narządów jamy brzusznej, płuc czy drobnych stawów – powiedział prezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Marcin Kulicki.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego