Prezes NFZ podpisał zarządzenie, zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

„Nowe zarządzenie Prezesa NFZ daje możliwość szybkiego i sfinansowanego w 80% przez NFZ wprowadzenia wideoporad przez lekarzy rodzinnych” - napisał na Twitterze wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

>>>ZOBACZ TEŻ: Wystaw e-receptę w 18 sekund

Zarządzenie rozszerza katalog urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz usług objętych dofinansowaniem o wydatki poniesione przez świadczeniodawcę POZ na zakup urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz usług umożliwiających udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Zobacz: Zarządzenie Prezesa NFZ nr 35/2020/DEF


Źródło: NFZ | Twitter