Niscy mężczyźni mogą mieć zwiększone ryzyko przedwczesnego łysienia. Kierunek ten wskazują międzynarodowe badania genetyczne pod kierownictwem Uniwersytetu w Bonn. Podczas badania naukowcy zbadali materiał genetyczny pochodzący od ponad 20 000 mężczyzn. Ich dane wskazują, że przedwczesne wypadanie włosów związane jest z różnymi właściwościami fizycznymi oraz współwystępującymi chorobami. Praca została opublikowana w „Nature Communications”.

Wcześniejsze badania wskazywały, że mężczyźni z przedwczesnym wypadaniem włosów nieco częściej cierpią z powodu chorób serca i raka prostaty. Nowe dane potwierdzają teraz podejrzenia, że istnieją dalsze powiązania z innymi cechami i chorobami. W swoich badaniach badacze przeanalizowali dane genetyczne z około 11 000 mężczyzn z przedwczesnym łysieniem. Do badań wykorzystano również próbki pochodzące od 12 000 mężczyzn bez objawów utraty włosów jako kontrola. Uczestnicy pochodzili z siedmiu różnych krajów.

Dr Stefanie Heilmann-Heimbach, genetyk z Uniwersytetu w Bonn i jeden z głównych autorów międzynarodowego badania wyjaśnia, iż zdołali zidentyfikować 63 zmiany w ludzkim genomie, które zwiększają ryzyko przedwczesnego wypadania włosów. Niektóre z tych zmian zostały również powiązane z innymi cechami i chorobami, takimi jak zmniejszenie rozmiaru ciała, wcześniejsze dojrzewanie i zwiększone ryzyko wystąpienia różnych nowotworów.

Odkrycia genetyczne potwierdzają również związek między wypadaniem włosów a zwiększonym ryzykiem raka prostaty. Związek z chorobą serca jest znacznie bardziej skomplikowany. Odkryto geny, które zmniejszają ryzyko wraz z genami, które zwiększają ryzyko.

Profesor Markus Nöthen, dyrektor Instytutu Genetyki Uniwersytetu w Bonn zaznacza, iż badanie pozwoliło odkryć zależności z jasną karnacją i zwiększoną gęstością kości. Analiza pokazała, iż łysiejący mężczyźni lepiej potrafią wykorzystać światło słoneczne do syntezy witaminy D. Badanie tłumaczy również zjawisko, iż przedwczesne łysienie dotyczy głównie mężczyzn rasy białej.
Co więcej, badanie daje możliwość nowego spojrzenia na biologiczne przyczyny wypadania włosów, identyfikując związane z nim geny. Komórki immunologiczne i tłuszczowe w skórze wraz z komórkami mieszków włosowych głowy są oczywiście zaangażowane w wypadanie włosów.

Nie ma powodu do obaw

Jednakże, jakie mechanizmy molekularne leżą u podstaw zależności między wczesnym wypadaniem włosów a innymi chorobami, są na razie poznane w bardzo ogólnym stopniu. W przyszłości celem będzie szczegółowa analiza zasygnalizowanych ścieżek i wzajemnych zależności.

Profesor Nöthen uspokaja, iż mężczyźni z przedwczesnym łysieniem nie powinni się martwić. Ryzyko współwystępowania innych chorób wzrasta nieznacznie. Dla naukowca jest jednak bardzo ciekawe spostrzeżenie, że wypadanie włosów nie jest wcale odizolowaną cechą charakterystyczną, ale wiąże się relacjami z innymi cechami.

Źródło: “Meta-analysis identifies novel risk loci and yields systematic insights into the biology of male-pattern baldness”, Stefanie Heilmann-Heimbach, Nature Communications, publikacja online: 8 marca 2017.