Polacy uważają, że cyfryzacja służby zdrowia przyniesie pozytywne zmiany: zmniejszą się kolejki w placówkach medycznych, a lekarz będzie mógł więcej czasu poświęcić pacjentowi (a nie dokumentacji i procedurom). Takie wnioski wynikają z raportu „E-zdrowie oczami Polaków”, który został wykonany na zlecenie firmy LekSeek Polska.

W dniach 6-7 czerwca br. reprezentatywna grupa 1000 osób wzięła udział w badaniu, mającym na celu zebranie informacji na temat wiedzy i opinii Polaków w kwestii telemedycyny i e-zdrowia w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów on-line (CAWI).

65,2% ankietowanych postrzega obecny system e-zdrowia jako słabo albo bardzo słabo rozwinięty. Niecałe 45% badanych korzystało z możliwości rejestracji on-line na wizytę, a tylko 29% osób odbierało wyniki badań przez telefon/internet. Wielu Polaków (29,3% uczestników badania) nie ma żadnych skojarzeń z pojęciem telemedycyny.

Jak wiadomo, wypełnianie dokumentacji medycznej pochłania dużo czasu. Według ankietowanych podczas przeciętnej wizyty sprawy organizacyjne zajmują lekarzowi ponad 16 minut. Zakładając, że wizyta trwa 20 minut, to na zbadanie pacjenta pozostają zaledwie 4 minuty.

Uczestnicy badania uważają, że największym usprawnieniem dla pracy lekarzy byłoby posiadanie zintegrowanego systemu ze wszystkimi wynikami i historią chorób pacjentów. Według 57,2% osób taki system będzie w użyciu za 10 lat. Jakich innych udogodnień możemy się spodziewać w przyszłości? Badani przypuszczają, że na wizytę refundowaną zapiszemy się on-line (58,5% osób), a recepta będzie miała formę elektroniczną (53,5% osób).

Jak się okazuje, pacjenci są gotowi na cyfryzację służby zdrowia. 73,4% ankietowanych chciałoby otrzymywać elektroniczne recepty i zwolnienia. Warto zwrócić uwagę na fakt, że starsze osoby także są zainteresowane otrzymywaniem ww. dokumentów w formie elektronicznej. To dobra wiadomość, ponieważ starsi pacjenci są często postrzegani jako osoby nieufne wobec nowych technologii i niepotrafiące z nich korzystać.

Mając na uwadze problemy zarysowane przez raport „E-zdrowie oczami Polaków”, warto przypomnieć, że już od dłuższego czasu można wystawiać e-zwolnienia przy pomocy Gabinetu drWidget, czyli bezpłatnego programu do kompleksowego zarządzania placówką medyczną, oferowanego przez LekSeek Polska. System automatycznych podpowiedzi sprawia, że wypełnienie e-ZLA zajmuje dosłownie chwilę. Podobnie jest w przypadku elektronicznej recepty – wystarczy kilka kliknięć, aby wystawić i wydrukować dokument.

Dodatkowym atutem Gabinetu drWidget są liczne funkcjonalności i udogodnienia pozwalające lekarzowi skrócić pojedynczą wizytę nawet o 10 minut. Mowa m.in. o interaktywnym grafiku wizyt, obszernej bibliotece gotowych formularzy i szybkim dostępie do wszystkich danych o pacjencie.

Chcą Państwo zapoznać się z pełną treścią ww. raportu? Dokument został opublikowany na „Zdrowej stronie”. Oprócz przejrzyście przedstawionych wyników badania, znajdą tam Państwo opinie ekspertów oraz komentarz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Zachęcamy do lektury.


Zespół LekSeek Polska