Nowy obiekt centrum badawczego, którego celem będzie rozwój nowoczesnych technologii dla medycyny, ma powstać w 2022 r. w Zabrzu, przy Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. W czwartek (23 kwietnia) uczelnia podpisała wartą 37,5 mln zł brutto umowę na realizację inwestycji.

Umowę podpisano w zabrzańskim magistracie – tamtejszy samorząd przekazał grunt pod inwestycję. Wykona ją spółka Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GBPB). Spółka ta 9 kwietnia informowała o wyborze jej wartej 37,5 mln zł oferty w przetargu Politechniki. Termin realizacji umowy to 15 miesięcy od dnia zawarcia.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – jako odrębny obiekt - powstanie w zabrzańskim kampusie Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta, w południowej jego części (w pobliżu ul. Reymonta).

Władze działającego tam m.in. Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej przypominają, że jego działalność opiera się na czterech filarach: bioinformatyce, biomateriałach, bisensoryce i biomechatronice. W zabrzańskim kampusie powstanie zespół laboratoriów obejmujących praktycznie pełny zakres inżynierii biomedycznej.

„Ośrodek, który powstanie, ma dwojakie znaczenie: po pierwsze ma służyć badaniom naukowym, ale znaczna część jego aktywności powinna być również poświęcona działalności na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego” - powiedział w czwartek rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami nt. projektu nowe zaplecze ma ułatwić tamtejszym specjalistom rozwój technologii związanych m.in. z implantacją, przetwarzaniem sygnałów biomedycznych i ich analityką, rozwój nowoczesnych systemów wspomagających rehabilitację, robotów mobilnych, medycznych, medycyny spersonalizowanej czy technologii wirtualnych.

Centrum powstanie w oparciu o szacowany na blisko 92 mln zł unijny projekt Assist Med Sport Silesia, realizowany przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Umowę o unijnym dofinansowaniu podpisano w grudniu w 2017 r. Wyniesie ono 67,7 mln zł z RPO do projektu oszacowanego na 91,5 mln zł.

Politechnika Śląska wskazuje, że całość budżetu przedsięwzięcia: grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie laboratoriów przekroczy 100 mln zł. Część kosztów pokrywa uczelnia. W 2017 r. zawarła ona umowę z firmą Philips Healthcare, na mocy której międzynarodowy koncern włoży wkład do projektu na poziomie 20 proc. jego wartości: fundusze i nowoczesne technologie.

Projekt Assist Med Sport Silesia został wybrany do dofinansowania w naborze przeprowadzonym w części śląskiego RPO dotyczącej „Nowoczesnej gospodarki”. Zakłada ona wzmocnienie tzw. inteligentnych specjalizacji regionu, stąd ukierunkowanie dofinansowania na infrastrukturę służącą medycynie, energetyce i technologiom informacyjno-komunikacyjnym.

Projekty mogące ubiegać się o środki w tym naborze zostały wstępnie określone na etapie prac nad modelem wdrażania regionalnej strategii innowacji. Projekty zostały też poddane m.in. szeregowi uzgodnień z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ministerstwem rozwoju.

Istotą dofinansowania w tym wypadku jest powstanie infrastruktury, która uzupełni dotychczasową i nie powieli istniejących zasobów. Inwestycje powinny przyczynić się do zwiększenia nakładów prywatnych podmiotów na działalność badawczo-rozwojową. To oznacza, że budowana infrastruktura powinna być też dostępna np. dla regionalnych firm.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Mateusz Babak