13 grudnia w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy miała miejsce uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu placówki.

Dokument symbolizujący rozpoczęcie budowy podpisany został przez władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Sokalę i Prorektor ds. CM prof. dr hab. n. med. Kornelię Kędziorę-Kornatowską oraz Dyrektora Szpitala dr n. med. Wandę Korzycką-Wilińską.

Inwestycja o wartości ponad 162 mln złotych realizowana z dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia w ramach „Wieloletniego programu medycznego – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy” zakłada budowę nowego budynku szpitala z lądowiskiem dla śmigłowców LPR oraz przebudowę, modernizację i adaptację części istniejącego budynku w celu połączenia z projektowaną rozbudową.

W nowym budynku umiejscowione zostaną m.in.:

  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny,
  • Dział Sterylizacji i Dezynfekcji,
  • Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego,
  • Klinika Foniatrii i Audiologii z Oddziałem Otolaryngologii i Onkologii, Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej,
  • Oddział Kliniczny Rehabilitacji.


Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na koniec 2023 roku.

Źródło: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy