Naukowcy z Uniwersytetu w Hokkaido odkryli, że białko HLA-G1, które chroni płód podczas ciąży, wykazuje duży potencjał w leczeniu atopowego zapalenia skóry.

Ludzki antygen leukocytarny G (HLA-G) jest białkiem, które oddziałuje z konkretnymi receptorami komórkowymi w celu zahamowania odpowiedzi immunologicznych. Najlepiej poznaną funkcją tego białka jest ochrona płodu przed atakiem ze strony układu odpornościowego matki. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Hokkaido (Japonia) z powodzeniem zastosował go w leczeniu myszy z indukowaną postacią atopowego zapalenia skóry.

W przeprowadzanych badaniach japońscy naukowcy wykorzystali ekstrakt uzyskany z powszechnie występującego roztocza kurzu domowego w celu wywołania atopowego zapalenia skóry u myszy. Po 15 dniach wystąpiły u gryzoni silne objawy choroby.

Obszary skóry dotknięte symptomami AZS potraktowano miejscowo białkiem HLA-G1 (główną formą HLA-G), które wytworzono w bakteriach i oczyszczono. Terapię prowadzono co drugi dzień, przez 20 dni.

Myszy leczone HLA-G1 wykazały znaczną poprawę zmian skórnych. próbki krwi pobrane po zakończeniu terapii wykazały zmniejszoną odpowiedź immunologiczną w porównaniu z myszami, które nie były leczone HLA-G1. Zdaniem badaczy, HLA-G1 poprzez zahamowanie nadmiernej reakcji alergicznej w modelu atopowego zapalenia skóry, może wyraźnie poprawić stan skóry.


Źródło: eurekalert.org