22-23 kwietnia 2021r. on-line

AS KIER - vademecum nt. leczenia niewydolności i zaburzeń rytmu serca. W Polsce około 100 tysięcy osób rocznie doznaje zawału serca, a u około 50% chorych jest to pierwszy objaw choroby wieńcowej. Prawdopodobieństwo, że pacjent z ostrym zespołem wieńcowym znajdzie się w gabinecie lekarza POZ, lekarza internisty jest bardzo duża. Celem konferencji jest dyskusja nad optymalnym postępowaniem w typowych sytuacjach spotykanych w pracy lekarza rodzinnego, internisty, kardiologa oraz zaprezentowanie współczesnych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych, które wykorzystywane są Klinice Kardiologii Interwencyjnej USK im. WAM.

Przykładowe zagadnienia tematyczne: jak rozpoznać zawał serca oraz jakie wdrożyć postępowanie; problem leczenia pacjentów po zawale serca oraz co zrobić, aby uniknąć kolejnego zawału; najnowsze rekomendacje dotyczące przygotowania pacjentów przyjmujących leki przeciwkrzepliwe do zabiegów niekardiologicznych; zalecenia dotyczące m.in. choroby wieńcowej, zaburzeń lipidowych oraz cukrzycy; podsumowanie rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Więcej >> ptkardio.pl