Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo przeciwko 37-letniemu mieszkańcowi Krotoszyna podejrzanemu o skierowanie do 3 placówek medycznych nieprawdziwych wiadomości o podłożeniu w nich ładunków wybuchowych, a także o sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Mężczyzna tego samego dnia został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji. Po doprowadzaniu do Prokuratury usłyszał zarzuty, a następnie na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany.

Jak ustalił prokurator z treści przesłanych przez mężczyznę wiadomości wynikało, iż ładunki wybuchowe miały eksplodować o godzinie 14.00 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im Ludwika Perzyny w Kaliszu, o godzinie 15.00 w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp. oraz o godzinie 18:00 w Milickim Centrum Medycznym w Miliczu. Skutkiem tych widomości było skierowanie do tych placówek jednostek policji, które aby zweryfikować zagrożenie musiały dokonać ich sprawdzenia pod kątem występowania ładunków wybuchowych.


ZOBACZ TEŻ:


Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty dotyczące powiadomienia palcówek medycznych w Kaliszu, Miliczu oraz Ostrowie Wielkopolskim o zdarzeniu zagrażającemu życiu i zdrowiu wielu osób tj. o podłożeniu ładunków wybuchowych, wiedząc, że takie niebezpieczeństwo nie istnieje. Sprawca wywołał przez to czynności organów państwowych - funkcjonariuszy policji mające na celu uchylenie tego niebezpieczeństwa przez co sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia pacjentów, personelu szpitala oraz interweniujących policjantów, wiedząc o okolicznościach szczególnie niebezpiecznych w postaci występowania epidemii wirusa COVID 19. Prokurator zakwalifikował wysoce szkodliwe zachowanie mężczyzny nie tylko jako fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu z art. 224a kodeksu karnego, ale również jako sprowadzenie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób z art. 165 kk. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania oraz grożącą podejrzanemu surową karę prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.


Źródło: Prokuratura Krajowa