Ograniczenia w swobodzie wypowiedzi nakładane na pracowników służby zdrowia w trakcie pandemii, mogą podważać zaufanie obywateli, ale przede wszystkim pacjentów do lekarzy – piszą w apelu do Ministra Zdrowia, Sanepidu i dyrektorów szpitali przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Sieci Obywatelskiej Watchdog.

Jak podkreślono, zakaz wypowiedzi i informowania opinii publicznej przez pracowników ochrony zdrowia, może ograniczyć dostęp do informacji na temat rzeczywistego stanu służby zdrowia i utrudniać kontrolę reakcji władz na pandemię koronawirusa.

Z tych względów Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Watchdog Polska apelują do Ministerstwa Zdrowia, Sanepidu oraz dyrektorów szpitali o przestrzeganie prawa do wolności słowa personelu medycznego oraz powstrzymania się od nakładania nadmiernych ograniczeń czy też wyciągania konsekwencji wobec medyków pełniących rolę sygnalistów – apelują organizacje.

Zdaniem autorów apelu, pracownicy ochrony zdrowia, mówiący publicznie o problemach lub brakach w procedurach, które mogą wpływać na obniżony standard w świadczeniu usług medycznych, mogą być traktowani jako sygnaliści, a ci na gruncie polskiego prawa podlegają ochronie.

Treść apelu jest dostępna tutaj.


Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka