W związku z decyzjami Głównego Inspektora Farmaceutycznego wycofującymi z obrotu leki zawierające substancję czynną valsartanum, mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów, Rzecznik Praw Pacjenta zwraca się do podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą o taką organizację pracy, która pozwoli pacjentom na niezwłoczne uzyskanie porady lekarskiej w omawianym zakresie.

Wycofanie leków zarekomendowała Europejska Agencja Leków z powodu zanieczyszczenia, jakie wykryto w substancji czynnej używanej do ich produkcji.

Stanowisko w sprawie zajął też Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii, prof. dr hab. med. Jarosław Kaźmierczak, który wskazał, że pacjent leczony lekiem zawierającym ww. substancję czynną powinien udać się do swojego lekarza prowadzącego (POZ lub specjalisty), który zastąpi valsartanum innym lekiem z tej samej grupy sartanów (np. losartan, kandesartan, telmisartan, irbesartan, eprosartan) lub zastosuje lek/grupę leków o podobnym działaniu leczniczym, tj. inhibitory konwertazy angiotensyny czy inne leki hipotensyjne – według indywidualnych wskazań.

Jednocześnie Rzecznik Praw Pacjenta uprzejmie dziękuje placówkom, które działania w tej sprawie podjęły już w chwili obecnej z własnej inicjatywy.


Źródło: Biuro RPP