Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach 3 października 2019 roku skierował do Sądu Rejonowego w Mysłowicach akt oskarżenia przeciwko dziewięciu osobom, w tym czterem lekarzom, którzy w zamian za łapówki wystawiali zwolnienia lekarskie. Aktem oskarżenia objęto 79 zarzutów o charakterze korupcyjnym dotyczących 47 zaświadczeń lekarskich.

Poświadczające nieprawdę zwolnienia lekarskie

Wśród oskarżonych jest czterech lekarzy sądowych wpisanych na listy biegłych prowadzone przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach i przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Czyny zarzucone lekarzom kwalifikowane są z art. 228 par. 1 i 3 kodeksu karnego, art. 271 par. 1 kk oraz 239 par. 1 kk.

Pozostałych pięciu oskarżonych to osoby wręczające im korzyści majątkowe w zamian za uzyskiwanie poświadczających nieprawdę zaświadczeń o niemożności udziału w rozprawach sądowych oraz osoby udzielające informacji o możliwości uzyskania takich zaświadczeń i lekarzach wystawiających dokumenty poświadczające nieprawdę. Oskarżeni wręczający korzyści majątkowe to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej o nazwie „Psychofans” powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców jednego z chorzowskich klubów piłkarskich oraz członkowie grupy dokonującej oszustw tzw. „metodą na policjanta”. Czyny zarzucane aktem oskarżenia kwalifikowane są z art. 229 par. 1 i 3 kodeksu karnego oraz 239 par. 1 kk. Przestępstwa objęte aktem oskarżenia zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

>>>ZOBACZ TEŻ: Dwie osoby zatrzymane przez CBA. Ustawiali przetargi na sprzęt medyczny dla wojska

Łapówki w wysokości od 50 do 500 złotych

W toku postępowania prokurator ustalił, że kwoty wręczanych korzyści majątkowych wahały się od 50 do 500 złotych. Łączna kwota wręczonych korzyści to 4.900 złotych. Zaświadczenia wydawane były bez obowiązkowego badania, a często również pod nieobecność osoby, na której dane zaświadczenie było sporządzane. Posługując się uzyskanymi w ten sposób zaświadczeniami oskarżeni przewlekali procesy sądowe, w tym toczące się przeciwko członkom zorganizowanych grup przestępczych.

Wręczający łapówki skorzystali z klauzuli niekaralności

Podstawą zarzutów były zeznania świadka koronnego oraz osób wręczających korzyści, które skorzystały z klauzuli niekaralności określonej w art. 229 par. 6 kodeksu karnego.

Jeden z oskarżonych lekarzy oraz dwóch pozostałych oskarżonych przyznało się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyło obszerne wyjaśnienia korespondujące z pozostałym materiałem dowodowym.


Źródło: Prokuratura Krajowa