6 listopada br. minęło 10 lat od uchwalenia ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z tej okazji Bartłomiej Chmielowiec podczas konferencji jubileuszowej podsumował najważniejsze działania podejmowane w tym okresie przez Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawił plany na najbliższą przyszłość.

W ciągu 10-lat do Rzecznika wpłynęło ponad pół miliona zgłoszeń i sygnałów od pacjentów, w tym 350 tys. osób otrzymało poradę za pośrednictwem ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta a 3,5 tys. osób skorzystało z porady osobistej w siedzibie Biura.

Uczestnicząc w lokalnych imprezach pomocowo-zdrowotnych na terenie całej Polski, organizując szkolenia i wykłady o prawach pacjenta dla pracowników podmiotów leczniczych oraz lekcje na ten temat w szkołach udzielono około 39 tys. porad. Rzecznik prowadził również ponad 8 tys. postępowań wyjaśniających w sprawach indywidualnych i 550 postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Zbadał także ponad 400 spraw na miejscu w podmiotach leczniczych.

„W najbliższych latach chcę skoncentrować się na trzech zasadniczych filarach: EDUKACJI, BEZPIECZEŃSTWIE i WSPARCIU pacjentów” – powiedział Bartłomiej Chmielowiec. „Każdy kolejny rok kalendarzowy będziemy również poświęcać jednemu szczególnemu zagadnieniu - Rok 2019 będzie Rokiem OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO” – dodał.


Źródło: Biuro RPP