Łysienie plackowate – autoimmunologiczna choroba skóry, która powoduje ogniskową utratę włosów w obrębie skalpu, twarzy, a także ciała – dotyczy nie mniej niż 6,8 miliona osób w Stanach Zjednoczonych. Naukowcy z Columbia University Medical Center opracowali obiecujące leczenie tej choroby, które stymuluje odrost włosów do 92 procent.

We wszystkich postaciach łysienia plackowatego układ immunologiczny organizmu atakuje zdrowe mieszki włosowe, co powoduje ich zmniejszanie i obniżenie ich wytwarzania do tego stopnia, że wzrost włosów może zatrzymać się całkowicie.

W przypadku osób, które utraciły poniżej 50 procent włosów, obecne możliwości terapeutyczne polegają na modulowaniu odpowiedzi immunologicznej i stymulacji mieszków włosowych. U osób, które doświadczyły ponad 50-procentowej utraty włosów, stosowane są leki doustne oraz w postaci iniekcji. Jednakże takie leczenie nie jest skuteczne u wszystkich pacjentów.

Badacze z Columbia University Medical Center (CUMC) przeprowadzili otwarte badanie kliniczne – w wyniku czego zarówno badacze jak i uczestnicy wiedzieli, jaką terapię stosowano – na grupie 12 pacjentów z łysieniem plackowatym.

Wyniki, opublikowane w Journal of Clinical Investigation/Insight, zostały ujawnione jednocześnie z rezultatami badań Stanford University oraz Yale University, które testowały podobny lek.

Inhibitory JAK mogą stymulować wzrost włosów
Łysienie plackowate to druga najczęstsza przyczyna utraty włosów, która może wystąpić w każdym wieku i dotyka w równym stopniu kobiety i mężczyzn. Chociaż nie ma obecnie leczenia, które byłoby w stanie spowodować całkowity odrost włosów, badacze z CUMC wykazali, że miejscowe i doustne leki, hamujące aktywność kinaz Janusowych (JAK) - rodziny enzymów znanych jako inhibitory JAK - może potencjalnie pełnić rolę w stymulowaniu odrostu włosów.

„Pomimo tego że nasza grupa badawcza była mała, dostarczyła nam istotnych dowodów, na to że inhibitory JAK mogą stanowić pierwsze skuteczne leczenie dla osób z łysieniem plackowatym”, twierdzi dr Julian Mackay-Wiggan, profesor nadzwyczajny dermatologii i dyrektor Działu Badań Klinicznych w Klinice Dermatologii na CUMC, a także dermatolog w NewYork-Presbyterian/Columbia.

"To obiecująca wiadomość dla pacjentów, którzy zmagają się z fizycznymi i emocjonalnymi skutkami tej oszpecającej choroby autoimmunologicznej”, dodaje.

Poprzednie badanie zespołu ujawniło obecność swoistych komórek układu odpornościowego oraz dominujących zapalnych szlaków sygnałowych, które odpowiadają za atakowanie mieszków włosowych u osób z łysieniem plackowatym, skutkując wejściem mieszków w stan uśpienia. Późniejsze badania mysich i ludzkich mieszków włosowych wykazały, że inhibitory JAK wybudzają uśpione mieszki poprzez hamowanie szlaków zapalnych.U trzech czwartych badanych odrost włosów zwiększył się o 50%

U.S. Food and Drug Administration (FDA) dopuściło już do użytku dwa inhibitory JAK: środek stosowany w leczeniu nowotworów szpiku kostnego zwany ruxolitynib, który był obiektem badań CUMC i lek stosowany w reumatoidalnym zapaleniu stawów zwany tofacytynib, badany przez Stanford/Yale.

„Obie te dolegliwości charakteryzują się zaburzonym szlakiem sygnałowym podobnym do występującego w łysieniu plackowatym, które zdominowane jest przez szlak sygnałowy interferonu. Pomimo różnic między tymi chorobami, ta wspólna cecha nasunęła nam pomysł prób z inhibitorami JAK u osób z łysieniem” mówi dr Raphael Clynes Ph.D. Profesor nadzwyczajny dermatologii na CUMC.

Badacze przetestowali swoją hipotezę na 12 włączonych do badania osobach z łysieniem umiarkowanym do ciężkiego z utratą powyżej 30% włosów. Uczestnikom podawano doustnie 20 miligramów ruxolitinibu dwa razy dziennie przez 3 do 6 miesięcy. Po kolejnych trzech miesiącach przeprowadzono „follow-up” i oceniono trwałość odpowiedzi na leczenie.

Wyniki pokazały że u 9 osób – co stanowiło 75 procent – nastąpiło co najmniej 50 procentowe odrastanie włosów. Pod koniec okresu leczenia, 77 procent uczestników, u których wystąpiła odpowiedź na leczenie ruxolitynibem, osiągnęło ponad 95–procentowe odrastanie włosów.

W trakcie okresu obserwacji jedna trzecia osób, które odpowiedziały na leczenie, zaczęła doświadczać znaczącej utraty włosów, aczkolwiek nie na takim poziomie, jak przed leczeniem.

Wskaźniki stanu zapalnego mogą sugerować, kto zareaguje na leczenie, a kto nie
Biopsje skórne zostały wykonane przed, w trakcie i po leczeniu. U osób, które odpowiedziały na leczenie, biopsje wykazały zmniejszenie poziomu interferonu i limfocytów T cytotoksycznych, które są wskaźnikami odpowiedzi zapalnej. Występował również zwiększony poziom keratyn włosowych, białek wskazujących na wzrost włosów. Poziom ten był zbliżony do obserwowanego u osób bez łysienia plackowatego.

Osoby z łysieniem plackowatym, które nie odpowiedziały na leczenie, w wynikach biopsji, wykonanej przed wdrożeniem terapii, miały niższy poziom wskaźników stanu zapalnego, co może wskazywać, w jaki sposób naukowcy mogą wyodrębnić osoby, które zareagują na leczenie.

"Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością wykorzystania biomarkerów do oceny odpowiedzi na leczenie u pacjentów”, mówi Angela M. Christiano, Ph.D., wykładająca dermatologię na Richard and Mildred Rhodebeck oraz genetykę i rozwój na CUMC. "Pozwoli nam to również monitorować wzrost ekspresji genów zanim jeszcze zaczną rosnąć włosy.” "Nasze wyniki wskazują, że wstępne leczenie indukuje wysoki odsetek remisji choroby u pacjentów z łysieniem plackowatym umiarkowanym do poważnego, jednak terapia podtrzymująca może być potrzebna”, mówi dr Julian Mackay-Wiggan.

„Chociaż potrzebujemy większych, randomizowanych badań, aby potwierdzić bezpieczeństwo i skuteczność ruxolitynibu u osób z umiarkowanym i poważnym łysieniem plackowatym, nasze wstępne wyniki są bardzo obiecujące”, dodaje Mackay-Wiggan.

Badanie Stanford/Yale również wykazało pozytywną odpowiedź na inhibitor JAK tofacitynib. "Obydwa badania pokazują razem, że jesteśmy na dobrej drodze”, mówi dr Christiano, współautor artykułu o tofacitynibie.

W przyszłości zespół z CUMC planuje przetestować inhibitory JAK w chorobach takich, jak bielactwo, łysienie bliznowaciejące oraz łysienie typu męskiego. "Na podstawie mechanizmu działania zarówno na mieszki włosowe jak i komórki odpornościowe, spodziewamy się, że inhibitory JAK będą skuteczne w wielu rodzajach łysienia” podsumowuje dr Christiano.


Źródło: medicalnewstoday.com